Co je klinická psychologie?

Klinická psychologie je aplikovaná disciplína psychologické vědy. Zaměřuje se na využití psychologických poznatků zejména v oblasti zdravotnictví – působí v oblasti prevence a podpory lidského zdraví, diagnostice a léčbě duševních poruch, přispívá ke zvyšování kvality života pacientů se somatickými poruchami.

Klinická psychologie stojí na třech základních pilířích:

  1. Psychopatologii – nauce o duševních poruchách, projevech duševních poruch.
  2. Psychodiagnostice – nauce o poznávání lidských psychických funkcí, vlastností, rysů, psychologických stavů a pochodů
  3. Psychoterapii – nauce o léčbě duševních poruch, jejich prevenci, harmonickém rozvoji lidské osobnosti

Klinický psycholog je tedy odborníkem na posouzení duševního zdraví a případně jeho poruch, psychologickou diagnostiku a léčbu či harmonický osobnostní růst jedince psychologickými prostředky.