Krizová intervence

Krizová intervence je soubor postupů a technik, které podporují zvládnutí aktuální životní krize. Tato forma pomoci je indikována u náhle vzniklých krizí a traumatických událostí.

Cílem krizové intervence je pomoci jedinci překonat náhle vzniklou záplavu úzkosti z neočekávané životní změny, pomoci mu se lépe zorientovat v nové situaci, zhodnotit své možnosti a činit uvědomělejší rozhodnutí.

Mezi časté životní okolnosti pro indikaci těchto postupů patří:

  • smrt v rodině;
  • autonehody;
  • traumatické události;
  • informace o nepříznivém zdravotním stavu;
  • ztráta zaměstnání;
  • bolestivý rozchod, rozvod;
  • neočekávaný konflikt.
Články k tématu:

Zkušenosti z klinicko-psychologické praxe prvního týdne při nouzovém stavu

Od vyhlášení zákazu volného pohybu osob při nouzovém stavu v naší zemi uplynul týden. Byl to bezesporu náročný čas plný nových a nečekaných výzev. Jako klinický psycholog, který se každý den věnuje otázkám duševního zdraví, cítím potřebu shrnout zkušenosti z uplynulého týdne a upozornit na aspekty duševního života, které je podle mého názoru nutné brát na zřetel … Pokračování textu Zkušenosti z klinicko-psychologické praxe prvního týdne při nouzovém stavu

Nejčastější formy sebepoškozování v klinické praxi

Tento příspěvek neaspiruje na výčet všech forem sebepoškozování, budu se snažit pouze poukázat na případy, které se vyskytují s nejvyšší frekvencí v ambulantní praxi a pokusím se i upozornit na rizika jednotlivých forem a orientační návrh intervence.