Zaměstnanci

Mgr. Dominika Motyková

Psycholog ve zdravotnictví

Vzdělání

 • Studium jednooborové pětileté magisterské psychologie, státní magisterská zkouška z klinické psychologie, FF PU, Prešov, SR
 • Všeobecné gymnázium Košice, SR

Specializace a specializační vzdělávání

 • Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Psycholog ve zdravotnictví
 • Akreditace MDČR pro provádění dopravně – psychologických vyšetření řidičů podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, členka Asociace dopravních psychologů, ADP ČR
 • Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie pro získání odbornosti Klinický psycholog (trvá)
 • Výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii, Brněnský institut psychoterapie, o. s. (trvá)
 • Kurz Wechslerovy inteligenční škály (Institut klinické psychologie)
 • Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch)
 • Krizová intervence (PhDr. Ludvík Běťák)

Další osvědčení:

 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou
 • Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Lektor rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí
 • Řada kurzů z oblasti personalistiky (vedení výběrových pohovorů, firemní kultura, zákoník práce, komunikační dovednosti, leadership, péče o zaměstnance)

Praxe, stáže:

 • Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno, oddělení afektivních poruch, praxe pod vedením Mgr. Blažkové
 • Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Brno, praxe pod vedením Mgr. Jahnové

Zaměstnání – současné

 • Privátní ordinace klinické psychologie a psychoterapie Uherský Brod, psycholog ve zdravotnictví
 • Akreditovaný dopravní psycholog Brno, provádění dopravně – psychologických vyšetření řidičů a strojvedoucích

Zaměstnání – dřívější

 • Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno – psycholog ve zdravotnictví (krizová intervence, Konzilia, Komplexní vyšetření dětí, Komplexní vyšetření dospělých (dárcovství, implantáty), péče o zdravotnický personál, paliativní péče)
 • Personální oddělení Student Agency k.s, Regiojet a.s – péče o zaměstnance, provádění dopravně – psychologických vyšetření, vzdělávání zaměstnanců, vedení projektů týkajících se rozvoje zaměstnanců
 • Pedagogicko – psychologická poradna Košice – školní a poradenský psycholog