Psychologické poradenství

Psychologické poradenství má význam u osob, které se nacházejí v aktuálně tíživé situaci, přejí si zkonzultovat tuto situaci s odborníkem a vyslechnout si jeho názor.

Psychologické poradenství může mít velký význam z hlediska prevence rozvoje závažných duševních poruch. Podstatným tématem je také využití vlastního potenciálu a seberealizace. Poskytujeme pomoc rozličných krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů). Služba může být první formou kontaktu klienta s psychologem.

Psychologické poradenství probíhá formou diskuse nad konkrétním problémem a jeho výstupem jsou jasná a praktická doporučení. Na základě konzultace může být doporučena i psychoterapie, rodinná terapie nebo odborné psychologické vyšetření.

Poradenství je u nás možné realizovat formou individuální, párovou či rodinnou.

V rámci poradenského sezení se lze věnovat cíleně:

  • nácviku asertivního jednání;
  • tréninku komunikace, rétoriky;
  • nácviku zvládání konfliktů, vyjednávání;
  • tréninku čelení agresivním projevům;
  • technikám zvládání stresu a psychické zátěže;
  • přípravě na zátěžovou situaci – prezentace, přijímací řízení, pracovní pohovory.
Články k tématu:

Druhý týden nouzového stavu očima psychologa

Přátelé, kolegové, spoluobčané, děkuji za podpůrné a milé komentáře k předchozímu textu, ať již na sociálních sítích, mailem či osobně. Jsou důvodem, proč jsem se rozhodl napsat pokračování a vybrat k zamyšlení témata, která mi připadají z pohledu našeho oboru důležitá.

Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment? Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je … Pokračování textu Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Nejčastější formy sebepoškozování v klinické praxi

Tento příspěvek neaspiruje na výčet všech forem sebepoškozování, budu se snažit pouze poukázat na případy, které se vyskytují s nejvyšší frekvencí v ambulantní praxi a pokusím se i upozornit na rizika jednotlivých forem a orientační návrh intervence.

Asertivita? Co se pod tím skrývá?

Asertivita je především forma životního postoje. Při tomto postoji člověk přijímá rozhodování sám za sebe a je připraven nést za své činy zodpovědnost. Je připraven otevřeně vyjádřit své potřeby, jasně a srozumitelně o nich komunikovat s okolím a zároveň respektovat potřeby druhých osob.