Psychologické poradenství

Psychologické poradenství má význam u osob, které se nacházejí v aktuálně tíživé situaci, přejí si zkonzultovat tuto situaci s odborníkem a vyslechnout si jeho názor.

Psychologické poradenství může mít velký význam z hlediska prevence rozvoje závažných duševních poruch. Podstatným tématem je také využití vlastního potenciálu a seberealizace. Poskytujeme pomoc rozličných krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů). Služba může být první formou kontaktu klienta s psychologem.

Psychologické poradenství probíhá formou diskuse nad konkrétním problémem a jeho výstupem jsou jasná a praktická doporučení. Na základě konzultace může být doporučena i psychoterapie, rodinná terapie nebo odborné psychologické vyšetření.

Poradenství je u nás možné realizovat formou individuální, párovou či rodinnou.

V rámci poradenského sezení se lze věnovat cíleně:

  • nácviku asertivního jednání;
  • tréninku komunikace, rétoriky;
  • nácviku zvládání konfliktů, vyjednávání;
  • tréninku čelení agresivním projevům;
  • technikám zvládání stresu a psychické zátěže;
  • přípravě na zátěžovou situaci – prezentace, přijímací řízení, pracovní pohovory.
Články k tématu:

Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment? Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je … Pokračování textu Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Nejčastější formy sebepoškozování v klinické praxi

Tento příspěvek neaspiruje na výčet všech forem sebepoškozování, budu se snažit pouze poukázat na případy, které se vyskytují s nejvyšší frekvencí v ambulantní praxi a pokusím se i upozornit na rizika jednotlivých forem a orientační návrh intervence.

Asertivita? Co se pod tím skrývá?

Asertivita je především forma životního postoje. Při tomto postoji člověk přijímá rozhodování sám za sebe a je připraven nést za své činy zodpovědnost. Je připraven otevřeně vyjádřit své potřeby, jasně a srozumitelně o nich komunikovat s okolím a zároveň respektovat potřeby druhých osob.