Služby profesionálům

Pro profesionály v oblasti psychologie a psychiatrie pořádáme výcvikové kurzy v projektivních psychodiagnostických metodách, vyvíjíme specializovaný software pro vyhodnocení psychodiagnostických metod.

Pro nabídku služeb profesionálům je určen náš web In-psycho.

Pro profesionály jiných odborností jsme schopni uspořádat psychologické a psychosociální kurzy na míru (např. zvládání agresivního klienta, komunikace s lidmi s duševní poruchou, asertivní komunikace, základy vedení poradenského rozhovoru, psychoterapeutického rozhovoru, práce s rodinou, úvod do rodinné terapie, rozhovor s člověkem v krizi, psychologie lidí vážně nemocných, lidí s postižením, sexualita osob s postižením atd.).

V oblasti psychologických služeb a v oblasti sociálních služeb nabízíme skupinovou i individuální supervizi.