Naše poslání

Naším posláním je nabízet Vám standardní i vysoce specializované služby v oblasti klinické psychologie pro děti, dospívající, dospělé i seniory.

Mezi hlavní principy naší práce patří:

  • včasná a efektivní psychologická diagnostika dětí a dospělých, která pomáhá odhalit potíže již v jejich raných fázích a pomáhá tak předejít vážným komplikacím v budoucnosti;
  • srozumitelná a věcná komunikace s klienty a zdravotníky, která respektuje moderní způsoby kolaborativní psychologické diagnostiky a pomáhá klientům a zdravotníkům lépe pochopit výsledky psychologického vyšetření;
  • orientace na přirozené zdroje a rodinu – naším cílem je vždy porozumět duševním starostem a poruchám v systému mezilidských vztahů – snažíme se pracovat nejen s pacientem, který je označen jako nositel problému, ale pokud je to možné, také s jeho blízkým okolím;
  • vysoká kvalita poskytovaných služeb s lidským přístupem – při naší práci vždy upřednostňujeme kvalitu před kvantitou a dbáme na zajištění vysoké odborné úrovně poskytovaných služeb a jejich empatických a lidských aspektů;
  • inovace oboru – naší snahou není služby pouze pasivně poskytovat, ale také se aktivně podílíme na jejich rozvoji a inovacích;
  • komplexní pohled na lidské zdraví je pro nás podstatným principem, neboť psychické a tělesné zdraví od sebe nelze uměle oddělovat a léčit jedno bez druhého;
  • důvěra, respekt a bezpečí – uvědomujeme si, jak je pro klienty při návštěvě psychologa nutná atmosféra bezpečí, navození vzájemné důvěry a respektování jedinečnosti každého z nás. Teprve za těchto podmínek lze otevírat citlivé otázky a konfrontovat se s těmi nejcitlivějšími stránkami vlastního já;
  • zplnomocnění a podpora vlastní síly – klademe důraz na silné stránky osobnosti, podporujeme klienty, aby se v maximální možné míře dokázali postavit na vlastní nohy a dokázali činit vlastní rozhodnutí a byli schopní přijat za ně zodpovědnost. Uvědomujeme si, jak může být zahrnutí nevyžádanou péčí škodlivé a limitující pro náš osobnostní růst.