Psychoterapie

Psychoterapie je aplikovanou vědeckou disciplínou, která využívá rozličných psychologických prostředků k léčbě nemocí, poruch a anomálií a napomáhá harmonickému vývoji osobnosti. Jedná se o záměrné, plánované a vědecky zdůvodněné působení psychologickými prostředky, interpersonálními postoji a terapeutickým vztahem za účelem pomoci druhému člověku smluveným způsobem.

Mezi psychologické prostředky pomoci patří zejména rozhovor a terapeutický vztah. V rámci terapeutického sezení je cílem vybudovat kvalitní atmosféru bezpečí nutnou pro důvěrný typ rozhovoru, který má potenciál k prohloubení sebepoznání, pomáhá odhalit nové skutečnosti, přispívá ke schopnosti jiným způsobem interpretovat okolní realitu, poskytuje psychickou úlevu a pomáhá nacházet nová řešení. V atmosféře bezpečí je možné čerpat sílu pro překonávání duševních strastí, strachu, budovat motivaci k překonání problémů. Cílem terapeutických setkávání je společná práce na změně.

V rámci psychoterapie lze využívat širokou paletu metod podle povahy klienta a typu problému. Jmenovat můžeme například relaxační a imaginační metody, sugestivní a hypnoterapeutické postupy, arteterapeutické metody a techniky expresivních terapií, analýzu snů, analýzu spontánních produktů, tréninkové a nácvikové metody, domácí úkoly a výzvy a mnohé další. Tyto metody mohou v určitých fázích psychoterapeutického procesu podpořit jeho průběh, nebo přinášet nové vhledy.

Psychoterapie má vědecky prokázanou účinnost v léčbě duševních poruch. Je první metodou volby u neurotických a úzkostných poruch tj. poruch spojených s úzkostí, strachem, reakcí na stresovou zátěž a dopady traumatu nebo osobní krize. V této oblasti je psychoterapie dlouhodobě účinnější než psychofarmaka a vede k trvalým osobnostním změnám, při kterých již symptomy duševních poruch člověka nesužují nebo jim dokáže bez pomoci čelit. V oblasti léčby afektivních poruch vystupuje z hlediska účinnosti jako plnohodnotná alternativa farmakoterapie, přičemž nejvyššího terapeutického účinku je obvykle dosaženo při kombinaci psychoterapie s farmakoterapií. Při dobrém postupu terapeutického procesu může psychoterapie farmakoterapii plně nahradit a otevírat cestu k částečné či plné remisi. U psychotických poruch může psychoterapie výrazně podporovat farmakoterapii a napomáhat k udržení kvalitní remise, zabraňovat dalším hospitalizacím a pomoci pacientům vyrovnat se se sociálními důsledky nemoci.

V naší praxi nabízíme systematickou psychoterapii, která využívá kombinací mnoha psychoterapeutických škol a terapeutických postupů a zastáváme tak integrativní přístup v psychoterapii. Pakliže sužují klienta potíže indikované pro hypnoterapii nabízíme také možnost hypnózy.

Klademe velký důraz na pečlivou indikaci terapie, citlivou volbu terapeutických postupů, reflektujeme vědecky podložené účinné faktory v terapii a snažíme se pro každého jedince nalézt jedinečný terapeutický přístup šitý na míru.

Články k tématu:

Druhý týden nouzového stavu očima psychologa

Přátelé, kolegové, spoluobčané, děkuji za podpůrné a milé komentáře k předchozímu textu, ať již na sociálních sítích, mailem či osobně. Jsou důvodem, proč jsem se rozhodl napsat pokračování a vybrat k zamyšlení témata, která mi připadají z pohledu našeho oboru důležitá.

Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment? Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je … Pokračování textu Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Nejčastější formy sebepoškozování v klinické praxi

Tento příspěvek neaspiruje na výčet všech forem sebepoškozování, budu se snažit pouze poukázat na případy, které se vyskytují s nejvyšší frekvencí v ambulantní praxi a pokusím se i upozornit na rizika jednotlivých forem a orientační návrh intervence.

Co je systematická psychoterapie?

Psychoterapie je vědecká disciplína s dlouhou tradicí a bohatými kořeny. Jedná se o obor, který je trans-teoretický. Čerpá poznatků z psychologie, lékařství a dalších humanitních a zdravovědných oborů.

Co je hypnóza a jak funguje hypnoterapie?

Hypnóza je jeden z tradičních postupů léčby psychických poruch v oblasti psychoterapie. Pojmem hypnóza označujeme změněný stav vědomí, při kterém je pacient naladěný na příjem terapeutických sugescí.

Jak může být klinická psychologie a psychoterapie užitečná v oblasti neurologie?

Mezi klinickou psychologií a neurologií je těsný vztah. Koneckonců jeden ze zakladatelů psychoterapie Sigmund Freud byl svým původním praktickým zaměřením neurolog. Neurologie byla v jeho době převážně orientována na diagnostiku.