Kdo je klinický psycholog?

Klinický psycholog je absolvent magisterského jednooborového studia psychologie, který musel nejprve vykonat akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, aby se mohl stát zdravotníkem a vstoupit do zdravotnictví. Následně pracoval minimálně pět let pod přímým dohledem svého školitele, podobně jako je tomu u lékařů, připravoval se na atestační zkoušku. V průběhu pětiletého období musel vykonat řadu kurzů, supervizí, podrobit se mnoha zkouškám. Po vykonání poslední atestační zkoušky (funkční specializace v oblasti klinické psychologie) je mu umožněno se registrovat ve zdravotnictví jako klinický psycholog schopný práce bez odborného dohledu (tzv. registrovaný klinický psycholog). Registrace je omezena dobou deseti let, v rámci které se musí průběžně vzdělávat a aktualizovat své vědomosti v rámci celoživotního vzdělávání, aby mu mohla být registrace opět na deset let prodloužena.

Status klinického psychologa jej následně opravňuje k vykonání druhé atestační zkoušky z psychoterapie, která je podmíněna minimálně pětiletým psychoterapeutickým výcvikem, který je akreditovaný pro oblast zdravotnictví, doložením dostatečného počtu supervizních hodin a absolvování certifikovaného kurzu.

Klinický psycholog je jedno z mála povoláních v rámci psychologie podrobně vymezených v zákonech ČR a jako u jediné psychologické profese je zde státem garantována kvalita vzdělávání. Tato garance není u žádné jiné psychologické profese.

Klinický psycholog je odborníkem na duševní nemoci a duševní zdraví, je podrobně vzdělán v psychologii osobnosti, vývojové psychologii, psychologii zdraví a nemoci, věnuje se psychologické diagnostice, umí pracovat s psychologickými testy a řádně je interpretovat, klinický psycholog má obvykle i atestaci z psychoterapie a rozšiřuje svou nabídku o léčbu duševních poruch a podporu harmonického rozvoje osobnosti cestou psychoterapie.

Kliničtí psychologové se sdružují v rámci Asociace klinických psychologů České republiky, která je jejich stavovskou organizací.